PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Komunikat w sprawie wyników oceny merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono ocenę merytoryczną wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR złożonych w ramach II naboru wniosków w konkursie zorganizowanym w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

Alokacja środków na udzielenie wsparcia dostępna na dzień ogłoszenia konkursu wynosiła 8.789.384,51 PLN.  Listy rankingowe wniosków złożonych w ramach II naboru zostały zaakceptowane przez Komitet Zatwierdzający Ocenę Wniosków (KZOW). Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 11.9 Wytycznych dla Wnioskodawców, KZOW podjął decyzję o obniżeniu minimum punktowego warunkującego możliwość udzielenia wsparcia ze 120 do 110 pkt. oraz zgodnie z §7 ust.2 Regulaminu Komisji Konkursowej decyzję o przyznaniu punktów strategicznych dla projektów spełniających kryteria strategiczne.

W ramach konkursu ocenie merytorycznej podlegało 246 wniosków poprawnych formalnie, na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia w wysokości 18.609.383,45 PLN. Na etapie oceny merytorycznej 144 wnioski, o łącznej kwocie wnioskowanego wsparcia w wysokości 11.143.616,57 PLN zostały ocenione pozytywnie (tzn. spełniły kryteria obligatoryjne i jednocześnie uzyskały co najmniej 110 pkt.) oraz rekomendowane do uzyskania wsparcia. Natomiast 102 wnioski zostały ocenione negatywnie tj. nie uzyskały wymaganego minimum punktowego lub nie spełniły kryteriów obligatoryjnych (otrzymały ocenę 0 pkt. w co najmniej jednym z kryteriów obligatoryjnych).

Jednocześnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku wygospodarowania dodatkowych środków wzrosła kwota alokacji na konkurs. Po zwiększeniu alokacja wynosi 9.379.570,65 PLN, w tym na poszczególne województwa: dolnośląskie – 441.331,74 PLN, kujawsko-pomorskie – 525.860,53 PLN, lubelskie – 657.588,29 PLN, lubuskie – 744.838,66 PLN, łódzkie – 754.245,86 PLN, małopolskie – 592.428,50 PLN, mazowieckie –390.325,12 PLN, opolskie – 754.245,86 PLN, podkarpackie – 632.511,23 PLN, podlaskie – 754.245,86 PLN, pomorskie – 482.674,16 PLN, śląskie – 390.325,12 PLN, świętokrzyskie – 513.338,53 PLN, warmińsko-mazurskie – 663.658,23 PLN, wielkopolskie – 515.547,49 PLN, zachodniopomorskie – 566.405,47 PLN.

Listy wniosków ocenionych negatywnie na etapie oceny merytorycznej oraz listy rankingowe wniosków rekomendowanych do uzyskania wsparcia wg województw, a także ogólnopolska lista rankingowa wniosków rekomendowanych do uzyskania wsparcia dostępne są w plikach zamieszczonych poniżej. Ogólnopolska lista rankingowa zawiera wszystkie rekomendowane do wsparcia wnioski złożone w ramach II naboru, tj. wnioski z listy krajowej oraz wnioski z list wojewódzkich.  Listy rankingowe zawierają wnioski, które pomimo pozytywnej rekomendacji nie uzyskują wsparcia, ze względu na ograniczoną alokację.

Listy rankingowe wniosków rekomendowanych do uzyskania wsparcia wg województw  pobierz plik (324kB)

Ogólnopolska lista rankingowa wniosków rekomendowanych do uzyskania wsparcia pobierz plik (308kB)

Listy wniosków ocenionych negatywnie na etapie oceny merytorycznej pobierz plik (322kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-05-16 11:01:56
Aktualizowany: 2014-05-16 11:34:06 przez Małgorzata Jelińska
Ilość odsłon: 3927
74/455/456/, ID=40410
drukuj