PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Komunikat o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR (nabór II)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na nabór II w konkursie dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w generatorze wniosków złożone zostały 322 wnioski o udzielenie wsparcia na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 23.614.432,35 , co stanowi 268,67% dostępnego budżetu.

Poniżej przedstawiamy informacje o liczbie złożonych wniosków i wnioskowanej kwocie wsparcia w ramach każdego z województw:

Województwo

Liczba złożonych wniosków

Wnioskowana kwota wsparcia

dolnośląskie

26

1 976 524,97

kujawsko-pomorskie

15

1 135 112,10

lubelskie

14

1 106 319,30

lubuskie

18

1 459 195,06

łódzkie

8

578 823,28

małopolskie

29

1 931 186,83

mazowieckie

49

3 892 566,70

opolskie

8

581 909,21

podkarpackie

17

1 044 890,10

podlaskie

5

405 860,00

pomorskie

30

1 897 449,80

śląskie

30

2 083 173,70

świętokrzyskie

10

853 716,00

warmińsko-mazurskie

9

617 278,10

wielkopolskie

31

2 257 268,60

zachodniopomorskie

23

1 793 158,60

RAZEM

322

23 614 432,35

Harmonogram oceny wniosków i podpisywania umów przedstawia się następująco:

Planowany termin

Etap oceny

Komunikacja z Wnioskodawcami

Luty – kwiecień 2014 r.

Ocena formalna i merytoryczna wniosków przez Komisję Konkursową

Ocena formalna:

  • w przypadku błędów lub braków we wniosku podlegających korekcie lub uzupełnieniu, do Wnioskodawcy przesłane zostanie wezwanie do korekty lub uzupełnienia wniosku;
  • niezwłocznie po zakończeniu oceny formalnej wniosku, do Wnioskodawcy przesłana zostanie informacja o wyniku oceny formalnej.

Ocena merytoryczna:

  • w przypadku błędów we wniosku podlegających korekcie, do Wnioskodawcy przesłane zostanie wezwanie do korekty wniosku;
  • niezwłocznie po zakończeniu oceny merytorycznej wniosku, do Wnioskodawcy przesłana zostanie informacja o wyniku punktowym oceny merytorycznej.

Maj 2014 r.

Akceptacja list rankingowych wniosków przez Komitet Zatwierdzający Ocenę Wniosków

Po akceptacji list rankingowych przez Komitet Zatwierdzający Ocenę Wniosków, do Wnioskodawcy przesłana zostanie informacja o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia. W przypadku udzielenia wsparcia wskazane zostaną dokumenty, których dosłanie jest konieczne w celu zawarcia umowy.

Maj – czerwiec 2014 r.

Podpisywanie umów z Wnioskodawcami

Zgodnie z wyborem Wnioskodawcy podpisanie umowy następuje korespondencyjnie lub w siedzibie PARP.

 

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-02-11 09:24:45
Aktualizowany: 2014-02-11 09:34:51 przez Małgorzata Jelińska
Ilość odsłon: 6175
74/455/456/, ID=38363
drukuj