PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Aktualności CSR


Ilość pozycji:  97
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  

utworzony: 2013-09-25 10:02:55

W związku z otrzymaniem informacji o działaniach firmy oferującej odpłatne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR informujemy, że firma ta nie działa z upoważnienia PARP i nie rekomendujemy podejmowania współpracy z tą firmą.

74/455/456/, ID=35506
utworzony: 2013-09-23 16:14:07

Wydawać by się mogło, że temat społecznej odpowiedzialności biznesu na stałe zagościł w świadomości firm. Przyzwyczailiśmy się do prezentacji dobrych praktyk działań CSR realizowanych przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności korporacje. A czy mikro, małe i średnie firmy w Polsce także są społecznie odpowiedzialne? Jaka jest znajomość i rozumienie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze MMŚP? Czy mniejszym przedsiębiorstwom bliskie jest pojęcie CSR i filozofia, która jest z nim związana?

74/455/456/, ID=35453
utworzony: 2013-09-18 09:43:12

Już blisko połowa (21 z planowanych 43) umów o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR została zawarta pomiędzy PARP a beneficjentami projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” finansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

74/455/456/, ID=35357
utworzony: 2013-08-12 16:14:40

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono ocenę merytoryczną wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR.

74/455/456/, ID=34814
utworzony: 2013-07-22 10:13:36

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR złożonych przez Wnioskodawców z 3 kolejnych województw: dolnośląskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Tym samym zakończona została ocena formalna wszystkich złożonych wniosków.

74/455/456/, ID=34370
utworzony: 2013-07-11 09:32:35

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR złożonych przez Wnioskodawców z 3 kolejnych województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.

74/455/456/, ID=34051
utworzony: 2013-07-05 10:50:57

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR złożonych przez Wnioskodawców z 8 województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

74/455/456/, ID=33966
utworzony: 2013-05-21 09:52:36

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w generatorze wniosków złożonych zostało 108 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 7.765.099,86 .

74/455/456/, ID=33135
utworzony: 2013-05-13 14:30:49

W związku z zakończeniem procedury oceny życiorysów kandydatów na ekspertów oceniających pod względem merytorycznym wnioski o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR, poniżej zamieszczamy listę ekspertów spełniających kryteria obligatoryjne i pożądane i listę ekspertów spełniających kryteria obligatoryjne (bez spełniania kryterium pożądanego).

74/455/456/, ID=33010
utworzony: 2013-05-10 10:45:23

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi prowadzonego konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR przypominamy, że na bieżąco aktualizowana jest baza pytań i odpowiedzi dostępna w zakładce 'Pytania i odpowiedzi'. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zawartymi w niej informacjami.

74/455/456/, ID=32970
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj