PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Aktualności CSR


Ilość pozycji:  92
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  

utworzony: 2015-08-17 13:05:50

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pn. "Biznes a wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze kraju. Rola i odpowiedzialność.", organizowanej przez Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, firmą Deloitte, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Krajową Izbą Biegłych Rewidentów.

74/455/456/, ID=48499
utworzony: 2015-04-22 13:43:01

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego zostały przyznane nagrody w dziedzinie innowacyjności w ramach VI konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem merytorycznym konkursu jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, organizator Kongresu.

74/455/456/, ID=47390
utworzony: 2014-12-23 11:51:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do obejrzenia odcinków programu pt. „Przedsiębiorcza Polska”, zrealizowanych w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, emitowanych na antenie TVP Info w dniach 9-11 grudniu 2014r.

74/455/456/, ID=44700
utworzony: 2014-11-26 14:34:25

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie § 2 ust. 3 w związku z ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 1609) przedstawia warunki rozpatrywania wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR złożonych przed dniem 1 lipca 2014 r., na podstawie których nie zostały zawarte umowy do dnia 30 czerwca 2014 r.

74/455/456/, ID=44177
utworzony: 2014-11-24 12:32:44

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pn. Przedsiębiorca społecznie odpowiedzialny - czy to się opłaca? organizowanej przez Ministerstwo Gospodarki, której celem jest zaprezentowanie projektu "Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

74/455/456/, ID=44131
utworzony: 2014-11-07 17:02:41

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Europejska opublikowała Kompendium dotyczące działań i polityk poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang.  CSR). Jedną z opisanych dobrych praktyk jest projekt PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

74/455/456/, ID=43947
utworzony: 2014-11-04 09:48:21

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z przyjemnością zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pn. Przedsiębiorca społecznie odpowiedzialny - czy to się opłaca? organizowanej przez Ministerstwo Gospodarki.

74/455/456/, ID=43858
utworzony: 2014-05-16 11:01:56

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono ocenę merytoryczną wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR złożonych w ramach II naboru wniosków w konkursie zorganizowanym w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

74/455/456/, ID=40410
utworzony: 2014-04-22 09:20:15

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków o udzielenie wsparcia w projekcie „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy  złożonych w ramach II naboru.

74/455/456/, ID=39646
utworzony: 2014-02-11 09:24:45

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na nabór II w konkursie dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w generatorze wniosków złożone zostały 322 wnioski o udzielenie wsparcia na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 23.614.432,35 , co stanowi 268,67% dostępnego budżetu.

74/455/456/, ID=38363
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj